Forside


 
                                                                              2014
 
 
Vi arbejder stadig i samarbejde med foreningen for køretekniske anlæg for at kunne afholde vores kursus i holdningsbearbejdelse og adfærdsændring på alle køretekniske anlæg i Danmark.
 
Det vil dog kræve at vi opnår at få samarbejde med forsikringsbranchen eller at lovgivningen kræver vores kursus i forbindelse med erhvervelse at kørekortet.
 
Det er vanskeligt at forstå, at et på alle måder sympatisk koncept der kommer alle til gode og sparer alle for penge ikke kan blive en realitet
 
                                         
Der afholdes ordinær generalforsamling på Lærkelunden 7, 7120 Vejle Ø den 19 februar 2014 kl. 17:00
 
Dagsorden er:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab/budget for kommende år
 4.Fastsættelse af evt. kontigent
 5. Valg i henhold til §6 stk. 1 og 2
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg
10. Eventuelt 
 
Med venlig hilsen
 
Respekt for Fart

Forside

;