Forside


 
                                                                              2015
 
 
Vi arbejder stadig for at kunne afholde vores kursus i holdningsbearbejdelse og adfærdsændring på køretekniske anlæg i Danmark.
 
Det vil dog kræve at vi opnår at få samarbejde med forsikringsbranchen eller at lovgivningen kræver vores kursus i forbindelse med erhvervelse at kørekortet.
 
Det er vanskeligt at forstå, at et på alle måder sympatisk koncept der kommer alle i samfundet til gavn og som, både sparer mange dræbte og tilskadekomne i trafikken samt sparer rigtig mange samfundskroner, ikke kan blive en realitet.
 
                                         
Der afholdes ordinær generalforsamling på Nørrebrogade 5. 1, 7100 Vejle, den 19 februar 2015 kl. 20:00
 
Dagsorden er:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab/budget for kommende år
 4.Fastsættelse af evt. kontigent
 5. Valg i henhold til §6 stk. 1 og 2
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg
10. Eventuelt 
 
Med venlig hilsen
 
Respekt for Fart

Forside

;